Privatnost podataka

Podatke koje korisnik internet prezentacije violinsrakic.co.rs ostavlja prilikom otvaranja svog naloga, Atelje Radionica Rakić čuva u strogoj tajnosti. Porudžbine, pitanja, odgovori i sl. korisnika, koji nastanu usled saradnje sa Atelje Radionicom Rakić preko internet prezentacije takođe se čuvaju u strogoj tajnosti (osim ako nije drugačije dogovoreno). Ovi podaci mogu se ustupiti trećem licu samo u slučaju sudskog spora između Atelje Radionice Rakić i korisnika pomenutih internet prezentacija ili ukoliko to zatraži organ vlasti uz nalog nadležnog organa. Atelje Radionica Rakić ima pravo da koristi podatke samo za potrebe saradnje sa korisnikom.

Šifru koju korisnik kreira poseduje samo korisnik i niko drugi, čak ni administrator pomenute internet prezentacije. Ukoliko korisnik zaboravi ili izgubi šifru može zatražiti drugu po određenom postupku na samoj internet prezentaciji. Novu šifru će server sam poslati na korisnikov e-mail bez znanja administratora i istu će posedovati samo korisnik odnosno vlasnik e-mail adrese koja je upisana u formularu „moj nalog“. Ukoliko šifru sazna neko treće lice zbog neadekvatnog ili nesavesnog čuvanja šifre, od strane korisnika i ista bude upotrebljena ili zloupotrebljena prilikom kupovine ili ažuriranja ličnih podataka na navedenoj internet prezentaciji, Atelje Radionica Rakić ne snosi nikakvu odgovornost i može zatražiti naknadu štete ukoliko šteta nastane. Atelje Radionica Rakić ne snosi odgovornost ukoliko je u formularu „moj nalog“ korisnik upisao pogrešnu e-mail adresu ili bilo koji drugi podatak, a isti utiče na privatnost, isporuku ili bilo koji drugi odnos na relaciji korisnik i Atelje Radionica Rakić. Zato je važno da korisnik prilikom otvaranja novog naloga upiše tačne podatke da ne bi došlo do problema prilikom kupovine, isporuke, komunikacije ili slanja e-mail poruka.


 

Informativne poruke

Informativne poruke biće poslate samo korisnicima sajta koji su to zatražili upisom za prijem informativnih poruka - newsletter. Prijem informativnih poruka možete zatražiti na više stranica sajta, prilikom kreiranja naloga, kao i slanjem on-line porudžbine. Informativne poruke će biti korišćene isključivo za informisanje korisnka o novostima, ponudi i promocijama Atelje Radionice Rakić.