Dostava i transportni troškovi

  • Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi. Najčešće je to Post Express, ali ne isključujemo mogućnost isporuke preko drugih kompanija. Ukoliko kupac izričito zatraži dostavu preko neke druge kompanije sa kojom Atelje Radionica Rakić ima partnerski odnos, roba će, ukoliko je to moguće, biti isporučena po kupčevoj želji i o trošku kupca ukoliko nije drugačije dogovoreno.
  • Roba će biti isporučena tek nakon evidencije avansne uplate od strane kupca, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
  • Dostavu robe uvek plaća kupac, ukoliko nije drugačije dogovoreno, po pravilima kurirske službe koja vrši dostavu. Cenu dostave robe određuje kurirska služba preko koje se vrši dostava. Atelje Radionica Rakić ne učestvuje niti se dodatno zaračunava u troškove dostave robe. Atelje Radionica Rakić može snositi troškove dostave samo ukoliko je to dogovoreno ili je sastavni deo neke akcije.
  • Atelje Radionica Rakić nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu nakon preuzimanja robe od strane kupca, kurirske službe, kao ni za eventualni gubitak, krađu i sl.
  • Atelje Radionica Rakić je obavezna da pažljivo zapakuje i na vreme isporuči robu po dogovoru sa kupcem.
  • Atelje Radionica Rakić nije odgovorna za kašnjenje pri dostavi robe ako je kašnjenje prouzrokovano od strane kurirske službe, ili trećeg lica. Atelje Radionica Rakić takođe nije odgovorna ako je kašnjenje prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane kurirske službe ili samog kupca.
  • Atelje Radionica Rakić ima pravo da, ukoliko je to potrebno, dodatno naplati pakovanje i druge obaveze nastale pri dostavi robe, ali uz konsultacije sa kupcem i prethodno obaveštenje. Troškovi dodatnog pakovanja, kao i ispisivanje formulara i sl. koje naplaćuju pojedine kurirske službe snosi kupac po cenovniku koji određuje dotična kurirska služba.
  • Najveći broj paketa Atelje Radionice Rakić isporučuje preko Post Express kurirske službe te istu preporučuje, ali kupac nije obavezan da istu koristi.
  • Osiguranje robe je moguće, ali je potrebno posebno naglasiti prilikom slanja porudžbine. Osiguranje se tarifira u skladu sa cenovnikom kurirske službe koja će preuzeti predmetnu pošiljku.
 
 

Kalkulator poštarine

Poštanske troškove možete izračunati korišćenjem zvaničnog alata na stranici: Post Express - Kalkulator poštarine